Organizacja kuchni

Trójkąt roboczy

W projekcie każdej kuchni należy uwzględnić tzw. trójkąt roboczy. Jego wierzchołki stanowią najważniejsze z punktu widzenia przygotowywania posiłków sprzęty, a mianowicie: kuchenka (lub płyta grzewcza wraz z piekarnikiem), zlewozmywak oraz lodówka.

To od ich rozmieszczenia zależy wygoda przy przygotowywaniu każdego posiłku, ponieważ podczas gotowania korzystamy z nich naprzemiennie. Właśnie z tego powodu odległości pomiędzy tymi elementami wyposażenia powinny być optymalne, aby skrócić drogę, jaką musimy pokonać podczas wykonywania kolejnych czynności. Nie tylko poprawia to komfort pracy, ale także skraca jej czas.

W zależności od wielkości kuchni odległości te mogą się różnić, jednak zawsze powinny mieścić się w określonych przedziałach:

  • pomiędzy kuchenką a zlewozmywakiem: od 90 cm (w małych kuchniach) do 210 cm;
  • pomiędzy zlewozmywakiem a lodówką: od 120 cm do 210 cm;
  • pomiędzy lodówką a kuchenką: od 120 cm do 270 cm;
Od rozmieszczenia zależy wygoda przygotowywania każdego posiłku
Od rozmieszczenia zależy wygoda przygotowywania każdego posiłku

W każdej kuchni, nawet takiej składającej się z pojedynczej linii zabudowy da się uzyskać funkcjonalne i ergonomiczne rozmieszczenie sprzętów, a podstawowa zasada zachowania trójkąta roboczego wytycza położenie głównych elementów zabudowy, stając się punktem odniesienie dla dalszego projektowania.